Nīdermuižas baznīcas logu remonts – nomaiņa

     Biedrība ‘’Nīdermuižas draudze’’ LEADER projektu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014 – 2020. Gadam apakšpasākumā: 19.2’’ Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju’’ aktivitātē:19.2.2’’ Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas’’ iesniedza projektu ‘’Nīdermuižas baznīcas logu remonts – nomaiņa’’. Projekts tika apstiprināts ar Nr. 17 – 03 – AL21 – A0192204 – 000008. Projekta kopējā summa 17778,51 EUR. Publiskais finansējums 16000,66 EUR. 10% no  kopējās summas finansēja Preiļu novada dome.
 

„Bites – Medus - Cilvēki”

     Preiļu rajona partnerība šī gada 18.01. - 19.01.,  projekta  „Bites – Medus - Cilvēki”  ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma  „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros rīkoja divu dienu semināru „Biškopības produkti”.
 

     Semināra vadītājs - Lietuvas A .Stulginskio Universitātes agranomijas fakultātes docents, grāmatas „Bišu barošana” autors, slavenais Lietuvas biškopis - Aļģirds Amšiejus (Algirdas Amsiejus). Lielāko daļu no savas dzīves viņš veltījis ir biškopībai. Pašlaik ziemas periodā, kad darāmā pie bitēm ir mazāk, viņš labprāt dalās ar savu pieredzi ar citiem biteniekiem.
                                                        

Uzņēmējdarbības projekti

Sabiedriskie projekti

Aicinājums uz semināru ciklu “Biškopības produkti”

     Projekta ''Bites-Medus-Cilvēki'' ietvaros janvārī tiek organizēts semināru cikls "Biškopības produkti".

     Aicinām uz semināru ciklu “Biškopības produkti”, kas notiks 2019. gada 11. - 12. janvārī un 18. - 19. janvārī.  Seminārus vadīs dr. Aļģirts Amšiejus (Algirdas Amsiejus) – Lietuvas Biškopības biedrības vice prezidents, Aleksandra Stulginska universitātes lektors, dažādu pētniecisko darbu autors, profesionāls biškopis. 2019.gada janvārī šāds semināru cikls tiks organizēts arī Kurzemē.
 

„Koka aksesuāru ražošanas procesa modernizācija”

     Aigars Kondavnieks īstenojis BDR Preiļu rajona partnerības apakšpasākuma A019.21.04 „Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas” ietvaros projektu „Koka aksesuāru ražošanas procesa modernizācija”.

     Projekta mērķis - palielināt saimnieciskās darbības efektivitāti produktu ražošanā, paaugstināt konkurētspēju un optimizēt ražošanas procesus, izmantojot jaunas koka apstrādes tehnoloģijas, radot jaunus produktus, attīstot saimniecisko darbību Riebiņu novadā.
 

IU "Anita" ”Konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot jaunu pakalpojumu’’

     Līvānu pilsētas Anitas Daugavvanagas individuālā uzņēmuma “ANITA” izstrādātais projekts ”Konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot jaunu pakalpojumu’’ tika iesniegts Vietējās rīcības grupā ”Preiļu rajona partnerība”, Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.– 2020. gadam  apakšpasākuma „ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros bija atbalstīts.

     Projekta attiecināmās izmaksas ir - 11220.00 EUR, no tām publiskais finansējums - 7854.00 EUR.
 

“Seno grāmatu restaurācijas darbnīcas izveide Preiļos”

     Īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.1 "Vietējas ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ietvaros projekts “Seno grāmatu restaurācijas darbnīcas izveide Preiļos”.
 

"Keramikas darbnīcas „Jašas podi” izveide"

     Apakšpasākums: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.1 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" projekts: Keramikas darbnīcas „Jašas podi” izveide.
     Projekta mērķis - iegādāties modernu keramikas darbnīcas aprīkojumu un palielināt darbības jaudu un māksliniecisko kvalitāti.

 

„Praktiskā ājurvēdas centra izveide Rudzātu pagastā”

     Piedaloties LEADER projektu konkursā, ko organizēja vietējā rīcības grupa „Preiļu rajona partnerība”, 2018.gada augustā  Līvānu novada Rudzātu pagastā uzsākās projekts „Praktiskā ājurvēdas centra izveide Rudzātu pagastā”, kura rezultātā iegādāta moduļu ēka (Kopējais projekta apjoms – 16756 EUR, Projekta atbalsta intensitāte 70 % - 11729,20 EUR.) Projekts īstenots ELFLA apakšpasākumā 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
 

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free