Jasmuižas Svētā krusta Romas katoļu baznīcas žoga atjaunošana un teritorijas labiekārtošana

     Jasmuižas Romas katoļu draudze pērnā gada maijā biedrības “Preiļu rajona partnerība” atklātā projektu konkursa 1. kārtas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. ”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  ietvaros iesniedza projekta Nr. 16-03-AL21-A019.2203-000010 “Jasmuižas Svētā krusta Romas katoļu baznīcas žoga atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” pieteikumu. Sākotnēji projektus vērtēja biedrība “Preiļu rajona partnerība”, pēc tam Lauku atbalsta dienests. 2016. gada 24. novembrī draudze saņēma apstiprinājumu no Lauku atbalsta dienesta projekta īstenošanai.
 

Informatīvās infrastruktūras izveide Riebiņu novadā

     Riebiņu novada dome pērnā gada maijā iesniedza projekta pieteikumu biedrības “Preiļu rajona partnerība” atklātā projektu konkursa 1. kārtas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros - projektu Nr. 16-03-AL21-A019.2203-000003 “Informatīvās infrastruktūras izveide Riebiņu novadā”. Sākotnēji projektus vērtēja biedrība “Preiļu rajona partnerība”, pēc tam Lauku atbalsta dienests. 2016. gada 31. oktobrī Riebiņu novada dome saņēma apstiprinājumu no Lauku atbalsta dienesta projekta īstenošanā.
 

Sabiedriskās aktivitātes veicināšana Stabulnieku pagastā

     Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros tika atbalstīts Riebiņu novada biedrības ‘’Atspulgs L’’ izstrādātais projekts ‘’Sabiedriskās aktivitātes veicināšana Stabulnieku pagastā’’.
 

Veikta Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršota atjaunošana

     2017. gada oktobrī tika pabeigti Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršotas atjaunošanas darbi.  Šobrīd aktu zāle ir ieguvusi jaunu vizuālo risinājumu - darbu ietvaros tika veikta skatuves griestu siltināšana, grīdas nomaiņa, sienu un griestu atjaunošana, elektroinstalācijas, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas atjaunošana. Kopš aktu zāles nodošanas ekspluatācijā tik vērienīgus remontdarbus zāle nebija pieredzējusi.
 

     Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršotas atjaunošanas darbus veica SIA “Borg” un būvuzraudzību SIA “Preiļu celtnieks”.
 

Mūsdienīgas gaismas aparatūras iegāde un uzstādīšana kultūras pakalpojumu sniegšanas kvalitātes nodrošināšanai Riebiņu novada kultūras namos

     Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros Riebiņu novada dome ir realizējusi projektu “Mūsdienīgas gaismas aparatūras iegāde un uzstādīšana kultūras pakalpojumu sniegšanas kvalitātes nodrošināšanai Riebiņu novada kultūras namos”.

 

Specializētā autotransporta iegāde Riebiņu novada domes sociālā dienesta vajadzībām

     Riebiņu novada dome pērnā gada maijā iesniedza projekta pieteikumu biedrības „Preiļu rajona partnerība” atklātā projektu konkursa 1. kārtas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros – projektu Nr. 16-03-AL21-A019.2201-000002 „Specializētā autotransporta iegāde Riebiņu novada domes sociālā dienesta vajadzībām”. Sākotnēji projektus vērtēja biedrība „Preiļu rajona partnerība”, pēc tam Lauku atbalsta dienests (LAD). 2016. gada 31. oktobrī Riebiņu novada dome saņēma apstiprinājumu no LAD projekta īstenošanā.

 

Anketa

     Informēju, ka Valsts Lauku tīkla Sekretariāts ir uzsācis lauku teritoriju un mazo pilsētu iedzīvotāju viedokļa apzināšanu par lauku teritorijas attīstības iespējām, lai novērtētu sabiedrības iesaisti vietējās teritorijas attīstības procesos un noskaidrotu informētību par vietējo iniciatīvu, un LEADER pieeju.

     Lūgums visiem būt aktīviem, aizpildīt anketu un izteikt savu viedokli:http://www.visidati.lv/aptauja/1394858629/>

 

Seminārs - diskusija!

Biedrība “Preiļu rajona partnerība”

a i c i n a

visus LEADER projektu ieviesējus, potenciālos projektu iesniedzējus un citus interesentus

                             piedalīties seminārā - diskusijā

 

“Seminārs – diskusijas  fokusgrupām par SVVA stratēģijas  īstenošanu”

Leader veiksmes stāsts Sutros!

Vārkavas novadā ierīkota sabiedriskā atpūtas vieta pie Lielā Kalupes ezera


      Vārkavas novada Rožkalnu pagastā ir pabeigti sabiedriskās atpūtas vietas labiekārtošanas darbi. Labiekārtošanas darbu rezultātā tika veikta krūmu sakņu un celmu izraušana, Lielā Kalupes ezera krasta izpļaušana, ezera gultnes atbrīvošana no dūņām un niedru saknēm, izveidots pievedceļš līdz stāvlaukumam un laivu nolaišanas vietai, izveidots stāvlaukums, laivu nolaišanas vieta un izbūvēta laipa. Sabiedriskās atpūtas vietas ierīkošanas ietvaros tika veikta volejbola laukuma ierīkošana, ugunskura vietas izveide, sausās tualetes izbūve un uzstādīšana. Atpūtas vietā tika izvietota smilšu kaste ar vāku, apaļkoka baļķu šūpoles, atkritumu tvertnes, galdi ar nojumi un piebūvētiem soliem uz bruģētas pamatnes, zemie pusbaļķu soli, informācijas stends, ģērbtuves.

 

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free