Iesniegto un izvērtēto nepartrauktās kārtas projektu saraksts

Laika periodā no 06.05.2022. līdz 30.06.2022. iesniegto un izvērtēto nepārtrauktās kārtas projektu saraksts.

/projektu_sarakstu_skatit_seit.xls

Ģimenes svētki Ambeļos

Aicinam svinēt Ģimenes dārza svētkus 6.augustā no plkst. 13.00 Ambeļos!

Pieredzes apmaiņas brauciens “No Lubānas pāri kalniem un lejām uz Ērgļiem”

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” 2022. gada 17. augustā organizē pieredzes apmaiņas braucienu uz Madonas novadu.

Pasākuma laikā tiks apskatīti Madonas novada fondā realizētie sabiedriskie un uzņēmēju LEADER projekti.

Ģimenes dārza svētki Izvaltā

Svētki Krāslavas novadā turpinās. 30.07. aicināti uz Izvaltas pagasta svētkiem. No plkst. 12:00 līdz plkst. 15:00 būsiet gaidīts viesis Dārza svētkos Izvaltā (Saules iela 3)

Aptaujas anketa par stratēģijas ietvaros paveikto

Biedrība ''Preiļu rajona partnerība" ir uzsākusi Sabiedrībā virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. novērtējumu.

Novērtējuma ietvaros tika veikta analīze par stratēgijas ieviešanas gaotu un pienesumu biedrības darbības teritorijas attīstībai. Tiks formulēti arī priekšnoteikumi tālākai efektīvai partnerības un sadarbības partneru darbībai Preiļu un Līvānu novadu teritorijās, kā arī definēti turpmākiem darbības virzieni 2021.-2027. plānošanas periodam.

Lai parnerība varētu izvērtēt stratēģijas ietvaros paveikto un definēt turpmākās darbības nākamās stratēģijas izstrādei, ir nepieciešams Jūsu, kā projektu ieniedzēju un īstenotāju viedoklis. Tāpēc lūdzam aizpildīt anketu par stratēģijas ietvaros paveikto.

Aptaujas anketa:

https://ej.uz/projektu_istenotāju_aptaujas_anketa

Esiet aktīvi un dalieties ar savu viedokli!

 

Fokusgrupu tikšanās Pelēčos un Vecvārkavā

Biedrība ''Preiļu rajona partnerība" ir uzsākusi Sabiedrībā virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. novērtējumu.

Novērtējuma ietvaros tika veikta analīze par stratēgijas ieviešanas gaotu un pienesumu biedrības darbības teritorijas attīstībai. Tiks formulēti arī priekšnoteikumi tālākai efektīvai partnerības un sadarbības partneru darbībai Preiļu un Līvānu novadu teritorijās, kā arī definēti turpmākiem darbības virzieni 2021.-2027. plānošanas periodam.

Lai parnerība varētu izvērtēt stratēģijas ietvaros paveikto un definēt turpmākās darbības nākamās stratēģijas izstrādei, ir nepieciešams Jūsu, kā projektu ieniedzēju un īstenotāju viedoklis.

 Tikšanās norises vietas:

Pelēčos 18.07.2022. plkst. 10.00 Pelēču kultūras namā (Liepu iela 6, Pelēči);

Vecvārkavā 18.07.2022. plkst. 13.30 Upamalas pagasta pārvaldē (Skolas iela 5, Vecvārkava)

Esiet aktīvi, piedalaties!

Solis biznesā- motivējoša diennakts nometne 16-18 gadus veciem jauniešiem

Jaunieši- tā ir viena no svarīgākajām Latgales plānošanas reģions #EEANorwayGrants projekta Latgale biznesa/UAP Latgale mērķa grupām!

Tādēļ ja esi vecumā no 16-18 gadiem un dzīvo Latgalē, aicinam Tevi pieteikties motivējošā diennakts nometnē uzņēmējdarbības spēju attīstīšanai!

Fokusgrupu tikšanās- Preiļu rajona partnerības SVVA stratēģijas 2015.-2020. gadam novērtējums

Biedrība "Preiļu rajona partnerība" šobrīd ir uzsākusi Sabiedrībā virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. novērtējumu

“Kopienu persilāde 2022” iedvesmo jauniem darbiem un jaunām virsotnēm

Latvijas līdzdalības nedēļas ietvaros Biedrības “Preiļu rajona partnerība” pārstāvji un NVO pārstāvji piedalījās Latvijas viedo ciemu un lauku kopienu forumā “KOPIENU PERSILĀDE 2022”, kas norisinājās Saldus novada Jaunlutriņu pagastā 2022. gada 29. un 30. jūnijā.

Biedrība "Preiļu rajona partnerība" ir uzsākusi Sabiedrībā virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. novērtējumu.

Biedrība "Preiļu rajona partnerība" šobrīd ir uzsākusi Sabiedrībā virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. novērtējumu. Novērtējuma ietvaros tiks veikta analīze par stratēģijas ieviešanas gaitu un pienesumu biedrības darbības teritorijas attīstībai, tiks formulēti priekšnoteikumi tālākai efektīvai partnerības un sadarbības partneru darbībai Preiļu un Līvānu novadu teritorijās, kā arī definēti turpmākie darbības virzieni 2021. – 2027. plānošanas periodam.

Lai partnerība varētu izvērtēt stratēģijas ietvaros paveikto un definēt turpmākās darbības nākamās stratēģijas izstrādei, ir nepieciešams Jūsu, kā projektu iesniedzēju, īstenotāju viedoklis.

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free