Demokrātijas kultūra

DIENVIDLATAGLĒ VIECINĀS PILSONISKO LĪDZDALĪBU UN DEMOKRĀTIJAS KULTŪRU

Šī gada janvārī Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” parakstīja finansējuma līgumu ar “Aktīvo iedzīvotāju fondu” par projekta “Es Dienvidlatgalē varu” finansēšanu.

Projekta mērķis ir veicināt pilsonisko izpratni un apziņu par Dienvidlatgales iedzīvotāju līdzdalības lomu un nozīmi demokrātiskas Valsts attīstībā.

Projektā ir iesaistīti četri partneri - Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”, Krāslavas rajona partnerība un Preiļu rajona partnerība, kuru darbības teritorija aptver visu Dienvidlatgales teritoriju un kuras strādā un sadarbojas lai īstenotu kopīgas aktivitātes vietējo iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības stiprināšanai, zināšanu un izpratnes veicināšanai par demokrātijas kultūru un sociālo taisnīgumu.

Vairāk par projektu skatīt šeit

Ceļojums Dienvidlatgales kopienu varēšanā..... lasīt šeit

 

Drosme atvērt citas durvis..... vairāk lasīt šeit

 

 

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free