Demokrātijas kultūra

Diskusijas ar politiķiem "Vārds laukiem"

 

Šī gada 10. martā plkst. 15:00 Preiļu kultūras centrā (Raiņa bulvāris 28, Preiļos)

Vairāk par diskusijām Preiļos lasīt šeit

 

Šī gada 9. martā plkst. 15:00 Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā (Domes ielā 3, Līvānos)

Vairāk par diskusijām Līvānos lasīt šeit

 

Š.g. 3. martā plkst. 10:00 Krāslavas kultūras namā (Rīgas ielā 26, Krāslavā). 

Interesentus aicinām pieteikties  līdz 2. martam, rakstot uz e-pastu kraslavaspartneriba@inbox.lv  vai aizpildot pieteikšanās anketu mājas lapā www.kraslavaspartneriba.lv  Pieteikšanās ir obligāta.

Vairāk par diskusijām lasīt šeit

 

Jauniešu apmācības  Atvērt citas durvis”

 

2021.gada 11.-12. septembrī Viesu mājā Lejasmalas”, Aulejas pagasts, Krāslavas novads norisinājās programma jauniešiem, jauniešu līderiem. Programmas uzdevums bija radīt ieskatu par līderības pamatelementiem, lai pēc mācībām viņiem būtu iespēja atgriezties savās teritorijas, uzņemties atbildību gan par savu līdzdalību, gan veidotu pievienoto vērtību savas vietējās pašvaldības attīstībā.

Lasīt vairāk šeit

 

DIENVIDLATAGLĒ VIECINĀS PILSONISKO LĪDZDALĪBU UN DEMOKRĀTIJAS KULTŪRU

Šī gada janvārī Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” parakstīja finansējuma līgumu ar “Aktīvo iedzīvotāju fondu” par projekta “Es Dienvidlatgalē varu” finansēšanu.

Projekta mērķis ir veicināt pilsonisko izpratni un apziņu par Dienvidlatgales iedzīvotāju līdzdalības lomu un nozīmi demokrātiskas Valsts attīstībā.

Projektā ir iesaistīti četri partneri - Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”, Krāslavas rajona partnerība un Preiļu rajona partnerība, kuru darbības teritorija aptver visu Dienvidlatgales teritoriju un kuras strādā un sadarbojas lai īstenotu kopīgas aktivitātes vietējo iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības stiprināšanai, zināšanu un izpratnes veicināšanai par demokrātijas kultūru un sociālo taisnīgumu.

Vairāk par projektu skatīt šeit

Ceļojums Dienvidlatgales kopienu varēšanā..... lasīt šeit

 

Drosme atvērt citas durvis..... vairāk lasīt šeit

 

 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free