„Praktiskā ājurvēdas centra izveide Rudzātu pagastā”

     Piedaloties LEADER projektu konkursā, ko organizēja vietējā rīcības grupa „Preiļu rajona partnerība”, 2018.gada augustā  Līvānu novada Rudzātu pagastā uzsākās projekts „Praktiskā ājurvēdas centra izveide Rudzātu pagastā”, kura rezultātā iegādāta moduļu ēka (Kopējais projekta apjoms – 16756 EUR, Projekta atbalsta intensitāte 70 % - 11729,20 EUR.) Projekts īstenots ELFLA apakšpasākumā 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.     

     Moduļu ēkā  ir 3 telpas: 2 istabiņas viesu nakšņošanai, semināru telpa ar aprīkotu virtuvi, kā arī WC un dušas telpa. Centrā tiek piedāvātas dažādas programmas un pasākumi cilvēka vispārējā attīstībā, orientējoties uz veselīgu dzīvesveidu saskaņā ar ājurvēdas principiem. Ājurvēda tulkojumā ir mācība par dzīvi, tātad dzīvesveidu, kas veicinās cilvēka fizisko, psihisko un garīgo veselību. Ājurvēdas pamatā ir liels uzsvars uz pārtiku, kas tiek lietota ikdienā un slimību gadījumos. Taču mūsdienu pasaule, tai skaitā Latvija, ir sastapusies ar lielu problēmu – pārtikas kvalitāti. Tāpēc nebija iespējams sākt uzrunāt klientus, nesaskaroties ar ekoloģijas jautājumiem. Un piedāvāto izglītojošo nodarbību klāstā ir neatņemamu vietu ieguvusi permakultūras saimniekošanas metode. Tulkojumā no angļu valodas tas nozīmē saglabāt nepārtrauktību un ilgtspējīgumu. Centrā tiek organizēti dažādi semināri (Ājurvēda, vēdiskās kulinārijas meistarklases, permakultūras pamati, permakultūras dizains, ainavu arhitektūras pamati) cilvēku grupām līdz 20 cilvēkiem.  Tiek piedāvātas programmas ģimenēm (ekskursijas permakultūras dārzā, ājurvēdiskās masāžas, dzīvesveida korekcijas plānu sastādīšanas, kulinārijas meistarklases)un individuālajiem apmeklētājiem. Pārsvarā seminārus apmeklē cilvēki no tuvākajiem novadiem: Līvānu, Preiļu, Daugavpils, Vārkavas. Bet aktīvo interesentu pulkam sāk piebiedroties arī cilvēki no Cēsu puses, Saldus, Krustpils un Rīgas. Ir izveidots pievilcīgs un uzrunājošs nosaukums saimnieciskajai darbībai, kas saucas „Rāmzeme”.  Uz doto brīdi aktīva komunikācija ar potenciālo klientu notiek caur Facebook vietni Rāmzeme, kurā tiek ievietota informācija par semināriem, pakalpojumiem un dažāda veida nozīmīgo informācijas publicēšanu. Tāpat ir izveidota un sākusi darbību mājas lapa www.ramzeme.lv. Informācija par aktivitātēm tiek izsūtīta ne tikai elektroniski uz epastiem, bet tiek piedāvāta ievietošanai tuvāko novadu mājas lapās. Katrs seminārs ar plašāku publiku paver idejas jaunām tēmām, ko cilvēki labprāt gribētu dzirdēt. Oktobra vidū Rāmzemē ciemojās Latgales reģionālā televīzija, lai veidotu sižetu par projektu un saimniecību, kas  būs lietderīgs materiāls šī centra pakalpojumu reklamēšanai Latvijas mērogā.  

     Centra darbībai būtisks ir sezonalitātes princips – siltajā laika periodā ir iespēja rīkot seminārus un nodarbības, izmantojot āra prioritātes lauku teritorijā, bet aukstajā laika posmā ir paredzēti semināri iekštelpās, lai runātu par intelektuālas dabas jautājumiem un sagatavošanos jaunajai sezonai dārzos.

     Projekta īstenošana paver plašākas iespējas saimnieciskās darbības attīstībai.
 

Projektu īstenoja - Inga Reinfelde

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free