Nīdermuižas baznīcas logu remonts – nomaiņa

     Biedrība ‘’Nīdermuižas draudze’’ LEADER projektu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014 – 2020. gadam apakšpasākumā: 19.2 ’’Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju’’ aktivitātē:19.2.2’’ Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas’’ iesniedza projektu ‘’Nīdermuižas baznīcas logu remonts – nomaiņa’’. Projekts tika apstiprināts ar Nr. 17 – 03 – AL21 – A0192204 – 000008. Projekta kopējā summa 17778,51 EUR. Publiskais finansējums 16000,66 EUR. 10% no  kopējās summas finansēja Preiļu novada dome.
 

     Nīdermuižas baznīca celta 20 gs. Sākumā. Baznīcā atrodas valsts nozīmes mākslas pieminekļi. Baznīcas logi nebija remontēti kopš baznīca uzcelta. Šis projekts ir iepriekšējā projekta turpinājums, jo tad nepietika līdzekļu 12 logu nomaiņai un visu logu apdarei. Īstenojot projektu tika veikta 12 logu nomaiņa un visu logu apdare.Projekta ietvaros uzlabojām baznīcas estētisko vidi.
 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free