Inovatīvi pakalpojumi ģimenēm ar bērniem saturīgai brīvā laika pavadīšanai un mācību procesa dažādošanai.

PROJEKTA NOSAUKUMS:  Inovatīvi pakalpojumi ģimenēm ar bērniem saturīgai brīvā laika pavadīšanai un mācību procesa dažādošanai.
 

ĪSTENOTĀJS:   BDR "Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis""
 

VIETA:  Daugavpils iela 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301
 

PROJEKTA VADĪTĀJS:   Inese Matisāne
 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  31.12.2018.
 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 10366.56 EUR , ELFLA/EJZF publiskais finansējums

9000.00 EUR.
 

PROJEKTA APRAKSTS: 

     Šī projekta mērķis - ģimenēm ar bērniem piedāvāt jaunus pakalpojumus saturīgai un pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai.      Iegādājoties "Silto smilšu iekārtu" un interaktīvo galdu, tiks risinātas emocionāla, pedagoģiska un sadzīviska rakstura problēmas, kas kavē bērniem pilnvērtīgi iekļauties mācību procesā, radot apstākļus jaunu prasmju un iemaņu apgūšanai, kā arī savu zināšanu papildināšanai. Smilšu „kristāliņi” veic roku pirkstu, pēdu un visa ķermeņa dabīgu masāžu, sīkās muskulatūras stimulāciju. Labvēlīgi tiks ietekmēts balsta un kustību aparāts, imūnā sistēma un citi procesi, kas veicina organisma pašregulāciju. Hiperaktīvie bērni tiek nomierināti, bet pasīvie - aktivizēti, tiek atjaunota saikne ar dabu. Interaktīvais galds, kas veidots, lai veicinātu bērnu savstarpējās sadarbošanās un problēmu risināšanas prasmes, ļaujot vienlaicīgi sešiem bērniem risināt uzdevumu, mācīties vienam no otra un kopā būt atbildīgiem par sasniegto rezultātu. Turklāt uzdevumu izpildē pedagogs neiesaistās, bet īpašā funkcija ļauj pēc uzdevumu izpildes redzēt, kāds bija katra bērna individuālais ieguldījums uzdevumu izpildē. Piedāvājot ģimenēm ar bērniem silto smilšu nodarbības un iespēju izmantot interaktīvo galdu, tiks aptverti visi augstākminētie faktori. Turklāt iegādātais inventārs būtu pieejams arī Preiļu 1.pamatskolas audzēkņiem, pedagogiem un atbalsta personālam savas darbības pilnveidošanai.
 


 

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free