Projekts „Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība” Fokusa grupa Līvānu novadā

Par projekta “DaugavAbasMalas” turpinājumu

            2018. gadā sadarbības projektā “Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstības izpētei un veicināšanai “DaugavAbasMalas”” norisinājās Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija: ekspedīcijas komanda ar plostiem veica 352 kilometrus, pirmo reizi iekartējot tūrisma ūdensceļu visā upes garumā, tika izstrādāta viegli lietojama interaktīvā Daugavas ūdenstūrisma ceļa karte. Līdztekus tam radījām Daugavas ūdenstūrisma ceļa zīmi un zīmes izvietošanas procesa aprakstu, izstrādājām divus pētījumus: par normatīvo regulējumu ūdensmalu attīstībā, par labās prakses piemēriem sadarbībā, kā arī pārskatu par drošības aspektiem ūdensmalu labiekārtošanā. Šī informācija ir pieejama www.daugavabasmalas.lv sadaļās “Karte” un “Noderīgi”. Vienlaikus 2018.gada rudenī Daugavas reģiona pašvaldībās notika astoņas tematiskās Satikšanās, kas kopā pulcēja gandrīz 400 NVO pārstāvjus, pašvaldību vadītājus un speciālistus, uzņēmējus, jauniešus un vides ekspertus.

 Turpinot Satikšanos laikā iesākto, 2019.gadā projekta ietvaros noritēs Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstības izpētes pasākumi, kas, sadarbojoties pašvaldībām un VRG, ietver tematisko fokusa grupu diskusiju ciklu un uz to rezultātu pamata izstrādātu socioloģisko pētījumu.

Fokusa grupu diskusiju mērķa auditorijas ir VRG aktīvisti, pašvaldību amatpersonas, tūrisma uzņēmēji, amatnieki, pētnieki, politikas plānotāji, jaunieši un citas aktīvās iedzīvotāju grupas. Tiks veidots plašam lietotāju lokam pieejams “Daugavas darbu un iespēju kalendārs”, kas apkopos tradicionālus, ikgadējus Daugavas baseina kopienām svarīgus pasākumus, projektus, pieejamās finansējuma un līdzdalības iespējas. Ar šiem instrumentiem vēlamies rosināt pašvaldību, NVO un uzņēmēju centienus kopīgam un vienotam mērķim - Daugavas baseina attīstībai.

 

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free