“Interešu un dzīvesstila tūrisma produkti, lauku saimniecības, ģimenes uzņēmumi, un mājražotāji tūrisma piedāvājuma veidošanā. ” klātienes praktiskais seminārs 2022.gada 29. aprīlī

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros

projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā

Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

 

Nodarbību cikls "Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC"

 

2.nodarbība “Interešu un dzīvesstila tūrisma produkti, lauku saimniecības, ģimenes uzņēmumi, un mājražotāji tūrisma piedāvājuma veidošanā.

 

klātienes praktiskais seminars

 

2022.gada 29. aprīlī, piektdiena

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji vai potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji.

Mērķis: Iepazīstināt dalībniekus ar teorētisko un praktisko bāzi kvalitatīva un mūsdienīgi funkcionējoša dzīvesstila un interešu  tūrisma piedāvājuma veidošanai, izpratni, kas jāņem vērā veidojot , uzturot un attīstot atbilstoši pieprasījuma izmaiņām  mūsdienīgu interešu un dzīvesstila lauku saimniecību, ģimenes uzņēmu un mājražotāju  tūrisma produktu veidošanā.

Vairāk par semināru skatīt šeit

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free