VLPF “Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana kopienu filantropijas attīstībai Latgales reģionā.”

VLPF “Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana kopienu filantropijas attīstībai Latgales reģionā.”

     Viduslatgales pārnovadu fonds īstenojis Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma  19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros projektu “Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana kopienu filantropijas attīstībai Latgales reģionā.”

      Projekta mērķis bija  iegādāties pilnvērtīgu un mūsdienīgām prasībām atbilstošu materiāli tehnisko bāzi, lai nodrošinātu bezmaksas pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un Viduslatgales pārnovadu fonda mērķu sasniegšanu, veicinātu kopienu filantropijas , ziedošanas tradīciju, sistemātiska brīvprātīga darba attīstību, vietējo attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanu Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas novadu un Latgales reģiona iedzīvotāju vidū.

     Līdz šim fonda īpašumā bija tikai viens portatīvais dators, darbinieki un brīvprātīgie, veicot darbu ar iedzīvotājiem, rīkojot  labdarības akcijas vai pasākumus, izmantoja personīgo vai ziedotu  biroja aprīkojumu, kura bija tehniski novecojusi vai nolietojusies.  Minētā projekta ietvaros ir iegādāti   2 stacionārie , viens portatīvais dators un jaudīgs kopētājs- printeris - skeneris. Fonds ikdienā daudz strādā ar maznodrošinātajiem novadu iedzīvotājiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ģimenēm ar bērniem. Pateicoties projektā veiktajām aktivitātēm,  tieši šiem cilvēkiem  patreiz ir  iespēja  saņemt bezmaksas kvalitatīvus datortehnikas , kopēšanas un printēšanas pakalpojumus. Galeriju skatīt šeit

 


Projekta vadītāja Janīna Beča

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free