Pieredzes apmaiņas brauciens

     Preiļu rajona partnerība aicina potenciālos projektu iesniedzējus un realizētājus uz informācijas un pieredzes apmaiņas braucienu 2018. gada 3. jūlijā, jaunu projektu ideju radīšanai un generēšanai, un sadarbības veicināšanai.


     Pēc iedvesmas pie vietējiem ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem Gulbenes novadā!

 

     „LEADER projektu ieguldījums mazās uzņēmējdarbības, sabiedrības aktivizēšanā un teritorijas attīstībā Gulbenes novadā”

               
Programmā:

 • Ingunas Ozolas ražošanas uzņēmums mājas apstākļos “Ozoli”, Lejasciema pagasts
  Maizes cepšana;
 • biedrība “Sporta klubs “Lejasciems”, Lejasciems 
  „Brīvā laika dažādošanas iespējas visai sabiedrībai, īpaši bērniem un  jauniešiem”;
 • SIA “Pakalnieši”, Stradu pagasts
  „Siera ražošana mājas apstākļos- izaicinājumi un attīstības iespējas”;
 • SIA “GanCo”, Daukstu pagasts
  “Mēbeļu ražošanas uzņēmuma attīstība”;
 • SIA “Paulavet”, Gulbene ,
  “Ķepaiņu klīnika”;
 • SIA “Libeks un Sprudzāns”, Gulbene
  Ābolu sidra ražošana;
 • „Senā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana plašākai sabiedrībai”, Litene;
 • “Pededzes”, Litenes pagasts
  „Tūrisma un mājražošanas attīstība SIA „Pededzes”” .
   

     Interesentus  braucienam lūdzu pieteikties līdz 28.jūnijam pa telefonu 22026684, VRG administratīvā vadītāja Valija Vaivode, e-pastu: preilupartneriba@inbox.lv, vai personīgi birojā Preiļos Tirgus laukums 1.

 

     Pieredzes apmaiņas brauciena izmaksas tiek segtas no vietējās attīstības stratēģijas administrēšanas izmaksām. Dalība bezmaksas.

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free