Uz Gulbeni pēc idejām un pieredzes

Uz Gulbeni pēc idejām un pieredzes

      3. jūlijā Preiļu VRG mazie un vidējie uzņēmēji, mājražotāji un pašvaldību darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Gulbenes novadu, gūt jaunas idejas un sadarbības partnerus.
 

     Pieredzes apmaiņas braucienu sākām ar Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķiem, kur tikāmies ar Stāķu attīstības biedrības enerģiskajām sievietēm Diānu Šķēlu un Elīnu Obrumāni. Stāķu attīstības biedrība tika izveidota 2009. gada 8. jūlijā ar mērķi veicināt Stāķu, Šķieneru un Staru ciematu ilgtspējīgu attīstību jaunizveidotajā Gulbenes novadā.  Biedrība aktīvi iesaistās dažādu fondu projektu realizācijā, pasākumu organizēšanā.  Piesaistot LEADER līdzekļus, realizējusi četrus projektus: "Kultūras, sporta, atpūtas centra izveidošana un aprīkošana Stāķos,"  "Stāķu pamatskolas ēkas bēniņu piemērošana novadpētniecības ekspozīcijas iekārtošanai",  "Stāķu novadpētniecības ekspozīcijas materiāltehniskā aprīkojuma iegāde",  “Tehniskā aprikojuma iegāde Stradu pagasta vēstures liecību digitalizēšanai Stāķu novadpētniecības ekspozīcijā”. 


Plašāku informāciju skatīt šeit
 

Galeriju skatīt šeit

 


 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free