Seminārs "Manas dzimtas saknes - mans spēks - mīts vai realitāte?"

     Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” projekta “Stipras un stabilas ģimenes ir nacionālas valsts un tautas pamats” ietvaros šī gada 20. septembrī Vārkavas novada KC rīkoja apkaimes darbnīcu- semināru “Katram savs  dzimtas koks par godu Latvijas 100 – gadei”.

    
     Apkaimes darbnīcu vadīja profesors Henrihs Soms. Tā nebija nejaušība, ka seminārs notika tieši Vārkavā, jo profesora Henriha Soma dzimtās saknes arī sākās Vārkavā. Vārkavas pilī, kurā kādreiz bija skola, profesors ir mācījies. Lielu interesi par šo semināru bija izradījuši Vārkavas vidusskolas skolēni. Semināra dalībniekiem  interesanti bija uzzināt par uzvārdu un vietvārdu izcelsmi Latgales vēstures kontekstā: no kurienes un kā cēlies mans uzvārds? Varējām apskatīt izveidoto profesora dzimtas koku, rast atbildes uz vairākiem mums nezināmiem jautājumiem. Pirmais, ar ko sākt veidojot savu dzimtas koku, ar  informācijas vākšanu: solis pa solim. Kādi ir šie informācijas avoti: oficiālie un  privātie. Protams, ka modernās tehnoloģijas dzimtas koku veidošanā, atvieglo un sistematizē savāktos materiālus. Daudziem semināra apmeklētājiem bija līdzi paņemti savi jau izveidotie dzimtas koki, bija iespējamas individuālās konsultācijas.  Semināra noslēguma tēma- dzimtas koks ģimenes tradīcijā. Kāda nozīme un ieguvumi mūsu dzīvē ir organizētajiem dzimtu saietiem.

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free