Specializētā autotransporta iegāde Riebiņu novada domes sociālā dienesta vajadzībām

     Riebiņu novada dome pērnā gada maijā iesniedza projekta pieteikumu biedrības „Preiļu rajona partnerība” atklātā projektu konkursa 1. kārtas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros – projektu Nr. 16-03-AL21-A019.2201-000002 „Specializētā autotransporta iegāde Riebiņu novada domes sociālā dienesta vajadzībām”. Sākotnēji projektus vērtēja biedrība „Preiļu rajona partnerība”, pēc tam Lauku atbalsta dienests (LAD). 2016. gada 31. oktobrī Riebiņu novada dome saņēma apstiprinājumu no LAD projekta īstenošanā.
 

     Projekta mērķis ir iegādāties specializētu autotransportu Riebiņu novada sociālā dienesta vajadzībām, tādejādi nodrošinot pensijas vecuma personu un cilvēku ar īpašām vajadzībām nogādāšanu uz sociālās aprūpes vai veselības aprūpes un citām iestādēm, uzlabojot sociālo situāciju novadā, kā arī attīstot jaunu sociālo pakalpojumu Riebiņu novadā.
 

     Par specializētā autotransporta piegādi, pērnā gada novembrī tika noslēgts līgums ar SIA „Auto Welle”.  Specializēto autotransportu piegādāja 2017. gada 19. maijā. Tas ir aprīkots gan ar nestuvēm gulošu cilvēku pārvadāšanai, gan ar ratiņkrēslu, kā arī ar tam atbilstošajiem drošības stiprinājumiem cilvēku vešanai. Autotransporta aizmugures nodalījumā ir saliekama uz pusēm profilēta rampa klientu ievešanai automašīnā.
 

     Specializētā autotransporta pakalpojums sniegs palīdzību personai iekļūt un izkļūt no transportlīdzekļa, dzīvesvietas, ārstniecības un citas iestādes; nodrošinās personas un tā pavadoņa transportēšanu uz vai no slimnīcām, izmeklējumiem; nodrošinās personas gaidīšanu pie dzīvesvietas, ārstniecības un citām iestādēm, kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā tiks nodrošināta personas drošība.
 

     Riebiņu novadā šī ir inovācija, jauna pakalpojuma ieviešana, kas veicinās sociālo aizsardzību un veselības aprūpi Riebiņu novadā. Specializētais autotransports uzlabos sociālā dienesta sniegto pakalpojumu kvalitāti un uzlabos pašvaldības funkciju veikšanu sociālajā nozarē.
 

     Projekta kopējās izmaksas ir EUR 44 961.00, no tām attiecināmās izmaksas – EUR 20 000.00, no attiecināmajām izmaksām publiskais finansējums – EUR 18 000.00.