Veikta Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršota atjaunošana

     2017. gada oktobrī tika pabeigti Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršotas atjaunošanas darbi.  Šobrīd aktu zāle ir ieguvusi jaunu vizuālo risinājumu - darbu ietvaros tika veikta skatuves griestu siltināšana, grīdas nomaiņa, sienu un griestu atjaunošana, elektroinstalācijas, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas atjaunošana. Kopš aktu zāles nodošanas ekspluatācijā tik vērienīgus remontdarbus zāle nebija pieredzējusi.
 

     Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršotas atjaunošanas darbus veica SIA “Borg” un būvuzraudzību SIA “Preiļu celtnieks”.
 

     Veicot zāles vienkāršoto atjaunošanu ir veicināta cilvēka dzīves vides un kultūrvides kvalitātes uzlabošana Jersikas pagasta pašdarbības kolektīviem, viesmāksliniekiem un pasākumu apmeklētājiem, sniedzot iedzīvotājiem arī iespēju atbilstoši savām spējām un vēlmēm piedalīties kultūras vērtību apguvē un radīšanā.
 

     Kopējās projekta izmaksas ir 153 935,07 EUR, no kurām 39 073,19 EUR sedz Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, bet atlikušo finansējumu sedz Līvānu novada pašvaldība.
 

     Projekta realizācija tika uzsākta šī gada jūnijā un tiks realizēts līdz šī gada 30. novembrim.