Sabiedriskās aktivitātes veicināšana Stabulnieku pagastā

     Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros tika atbalstīts Riebiņu novada biedrības ‘’Atspulgs L’’ izstrādātais projekts ‘’Sabiedriskās aktivitātes veicināšana Stabulnieku pagastā’’.
 

     Projekta attiecināmās izmaksas ir 3282.65 EUR, no tām publiskais finansējums 2954.38 EUR.
 

     Projekta mērķis veicināt Riebiņu novada Stabulnieku pagasta vietējās kopienas iedzīvotāju līdzdalības paaugstināšanos, iedzīvotāju jaunu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, atbalstot pilsoniskās sabiedrības attīstības iniciatīvas, saturīgu brīvā laika pavadīšanu un sabiedrības veselīga dzīvesveida apziņas veidošanos, tādā veidā sekmējot dzīves kvalitātes uzlabošanos pagastā, un motivēt iedzīvotājus aktīvai līdzdalībai pasākumos.
 

     Plānotās projekta aktivitātes ir:

• Radošo fantāziju meistarklašu noorganizēšana no 2016.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam/enkaustika, kvīlings, zīda apgleznošana, darbs ar dabas materiāliem, koka dedzināšanu, ziepju masu, vaska loksnēm, linu auklām, darbs ar otrreizējās pārstrādes materiāliem, pastiža izstrādājumi, rotu veidošana.

• Bērnu vasaras atpūtas un izziņošās nometnes noorganizēšana 20 sociālā riska un daudzbērnu ģimeņu bērniem no 2017.gada 10.jūlija līdz 14.jūlijam. Nometni paredzēts organizēt Dravnieku pamatskolas telpās un brīvā dabā. Tā būs 5 dienu  vides izzinošā un atpūtas nometne, kuras laikā tiks Zaļi domāts/vākta makulatūra, šķiroti atkritumi, darbos izmantoti otrreizējās pārstrādes materiāli./

• Aktīvā tūrisma dienas noorganizēšana Riebiņu novada iedzīvotājiem 2017.gada maijā.
 

     Visas nodarbības notiek biedrības ''Atspulgs L'' telpās Sorokina ielā 14. Nodarbības paredzētas gan maziem bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Telpās ir arī bērnu rotaļu istaba, veļas mašīna, šujmašīna, adāmmašīna, kur interesenti arī ikdienā var nākt un nepieciešamības gadījumā darboties. Aktīvākie dalībnieki jau uzsāka kvīlinga nodarbības un ziepju gatavošanas nodarbības.
 

     Aicinām interesentus katru trešdienu uz nodarbībām: no plkst.15.30 bērnu auditorija; no plkst.18.00 pieaugušo auditorija.
 

     Paldies Preiļu rajona partnerībai par atbalstu ideju īstenošanā un konsultāciju sniegšanā.