Informācija par projektu realizēšanu

Informācija par ELFLA projektu iesniegšanu un īstenošanu

Uz konsultācijām aicinām iepriekš pieteikties,

Valija Vaivode, administratīvā vadītāja - T. 22026684;

Marija Švābe, finanšu vadītāja - T. 29208438

Pieņemšanas laiks:
      P. 10:00 - 16:00
      O. 10:00 - 16:00
      T. 10:00 - 16:00
      C. 10:00 - 16.00

 

PROJEKTU IESNIEDZĒJIEM

 

 Biedrības “Preiļu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2015. - 2020. gadam 

Projektus var iesniegt tikai Lauku Atbalsta Dienesta E - pieteikšanās sistēmā

Kā kļūt par EPS lietotāju?

Kā iesniegt projektu E - pieteikšanās sistēmā?

 

Uzņēmējdarbības projektu veidlapas aizpildīšanas seminārs

 

 

Uzņēmējdarbības projekta finanšu sadaļas aizpildīšana

 

NORMATĪVIE AKTI

 

 Ministru kabineta 10.03.2015. noteikumi Nr. 125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai"

 Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumi Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""

Ministru kabineta 30.09.2014.  noteikumi Nr.598 "Noteikumi par valsts un  Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022.gadā"

Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tā piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" 

 Ministru kabineta  04.09.2018. noteikumi Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība"

Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumi Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā"

Ministru kabineta 2018. gada 21. novembrā noteikumi Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem"

Elektronisko dokumentu likums

Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 17.12.2013. Regula Nr.1303/2013

Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 17.12.2013. Regula Nr. 1305/2013

Komisijas (ES) 17.07.2014. īstenošanas Regula 808/2014

Publicitātes vadlīnijas ELFLA

Logo josla (PP, ELFLA, NAP, ES, LEADER) (jpg)

 

ROKASGRĀMATAS PROJEKTA SAGATAVOŠANAI

 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS PROJEKTU IESNIEGUMA VEIDLAPAS  (1.1.Rīcība)

 

Tirgus izpētes dokumentācija

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA VEIDLAPAS

 

Uzņēmējdarbības projektu pašnovērtējuma veidlapa par projekta atbilstību 

 

Sabiedrisko aktivitāšu projektu pašnovērtējuma veidlapa par projekta atbilstību

 

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS NOLIKUMS

 

Metodiskie norādījumi


Cenu aptaujas dokumentācija


Būvniecības vadlīnijas


Vizuālās identitātes vadlīnijas (2014.,-2020,gadam)


Grūtībās nonākušā uzņēmuma kalkulators

 

Skaidrojums par pamatlīdzekļiem


Finanšu līzinga shēma


Darījuma konta shēma

 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free