Atjaunoti Preiļu Romas Katoļu baznīcas galvenās ejas griesti

      4. aprīlī notika Preiļu Romas Katoļu baznīcas griestu vienkāršotās atjaunošanas darbu noslēguma pasākums, kurā piedalījās draudzes locekļi, kas bija veikuši lielo darbu, izstrādājot un iesniedzot projektu – Anna un Alberts Buki, draudzes prāvests – dekāns Jānis Stepiņš, darbu veicējas SIA “Preiļu celtnieks” pārstāvis – komercdirektors Egīls Stikāns, Preiļu novada domes vadība – priekšsēdētāja Maruta Plivda un izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, LR 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, biedrības “Preiļu rajona partnerība” pārstāves un citi iesaistītie, kuru līdzdalība bija svarīga projekta realizēšanā.

      Projekta “Preiļu Romas Katoļu baznīcas griestu vienkāršotā atjaunošana” kopējās izmaksas bija vairāk nekā 46 000 eiro – 90% bija Eiropas Savienības (ES) LEADER programmas finansējums, savukārt 10% – Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējums. Tas tika realizēts, pamatojoties uz biedrības “Preiļu rajona partnerība” izstrādāto stratēģiju un rīcības plānu.

      Projekta gaitā tika veikta baznīcas ēkas centrālās ejas koka griestu un pārseguma atjaunošana. Sijas un griestu dēļi pirms iebūvēšanas tika apstrādāti ar antiseptiķi un laku, tāpēc, atšķirībā no iepriekšējā debeszilā krāsojuma, šobrīd griesti ir gaišā koka tonī, tādējādi padarot arī baznīcas iekštelpas gaišākas. Kā paskaidroja Egīls Stikāns, lai gan šobrīd atjaunotie griesti, iespējams, izskatās “rūpnieciski”,  laika gaitā (2-3 gados) tie ieņems savu dabisko koka krāsu un kļūs aizvien acij tīkamāki.

      Kā pastāstīja projekta sagatavotāja Anna Buka, Preiļu Romas Katoļu baznīcā šis ir trešais realizētais projekts. Pirmajos divos Anna Buka bija iesaistīta ar biedrību “Skalbīši” – to laikā sakārtots tika laukums, kāpnes, celiņi, kā arī atjaunoti griesti virs altāra un presbiterija. Savukārt centrālās ejas griestu atjaunošanas projekta pasūtītājs bija Preiļu Katoļu baznīca ar Annu Buku kā pilnvaroto personu. Un, kā atzina Anna Buka, atjaunot visus centrālās ejas griestus vienlaicīgi nevis pa posmiem vairāku gadu garumā bija iespējams pateicoties tam, ka ES šim projektam atvēlēja lielākus līdzekļus. Tāpēc paldies tika teikts gan Eiropas Savienībai, gan Preiļu novada domei un deputātiem par piešķirto līdzfinansēju, kā arī celtniekiem, kas ar lielu atbildību un goda prātu veica sarežģītos darbus un visiem iesaistītajiem.

      Runājot par tālākajiem darbiem, kurus nepieciešams veikt baznīcā, Anna Buka norādīja, ka ir sagatavots projekts elektroinstalāciju nomaiņai, kā arī būtu jādomā par sienu krāsošanu un restaurāciju. LR 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs savukārt informēja, ka Saeima ir atbalstījusi priekšlikumu piešķirt valsts budžeta līdzekļus arī baznīcas sanitārā mezgla būvniecībai, kas īpaši svarīgi ir veciem cilvēkiem un maziem bērniem.

 

Ilona Vilcāne,

Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore
 

Galeriju skatīt šeit

 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free