Preiļu vecticībnieku draudze veiksmīgi īsteno divus LEADER projektus

Vairāk par projektiem lasīt šeit

 

Biedrības “Skrituls” realizēja Lauku atbalsta dienesta projektu Nr. “20-03-AL21-A019.2205-000001 "Austrumvidzemes novada - Kusas tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam “Daugavieši””

Vairāk informācijas skatīt šeit

 

Vidsmuižas draudze īsteno projektu “Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcas žoga pārbūve”

Publicitāti par projektu skatīt šeit

 

Senioru deju kolektīvs “Brūklenājs” tautas tērpos

Biedrība “Mūsmājas” realizējusi projektu Nr.19-03-AL21-A019.2205-000006 “Latgales novada tautas tērpu iegāde senioru deju kolektīvam “Brūklenājs” tika iesniegts un atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros.

Vairāk par projektu lasīt šeit

Līvānu novada Jersikas pagasta “Cirseniekos” izveidots Labsajūtas komplekss ”Avotiņš”

Līvānu novada Jersikas pagasta “Cirseniekos” izveidots Labsajūtas komplekss ”Avotiņš”

Projekta mērķis- Līvānu novada Jersikas pagasta “Cirseniekos”, Daugavas krastā, papildus jau esošajai pirts mājai, uzbūvēt un aprīkot “Svētku šķūni” 200 m2 platībā un atpūtas māju 150 m2 platībā un produktīvāk izmantojot esošos dabas resursus un organizējot efektīvu vietējo mazo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju sadarbību, attīstīt inovatīvu un pieprasītu labsajūtas, darījumu un pasākumu tūrisma produktu Latgalē.

Atjaunoti Preiļu Romas Katoļu baznīcas galvenās ejas griesti

      4. aprīlī notika Preiļu Romas Katoļu baznīcas griestu vienkāršotās atjaunošanas darbu noslēguma pasākums, kurā piedalījās draudzes locekļi, kas bija veikuši lielo darbu, izstrādājot un iesniedzot projektu – Anna un Alberts Buki, draudzes prāvests – dekāns Jānis Stepiņš, darbu veicējas SIA “Preiļu celtnieks” pārstāvis – komercdirektors Egīls Stikāns, Preiļu novada domes vadība – priekšsēdētāja Maruta Plivda un izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, LR 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, biedrības “Preiļu rajona partnerība” pārstāves un citi iesaistītie, kuru līdzdalība bija svarīga projekta realizēšanā. 

Preiļu VRG teritorijā uzņēmēji sāk īstenot pirmajā kārtā apstiprinātos projektus.

     2016. gadā, kad Preiļu VRG uzsāka SVVA stratēģijas īstenošanu, pirmajā projektu pieņemšanas kārtā aktivitātē “Uzņēmējdarbība” saņēmām 25 projektu pieteikumus.

     Finansējums projektu īstenošanai tika piešķirts 12 pretendentiem.  Jau gada nogalē viena projekta realizācija tika pabeigta, bet 2017. janvārī tika realizēts otrs projekts.

     Kā veicās projektu īstenošanā un kā viņi vērtē projekta rezultātus lūdzām uzņēmējiem pašiem dalīties pieredzē.

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free