Aglonas Sporta centra stadiona pārbūve

   Projekts Nr.16-03-AL21-A019.2202-000002 “Aglonas Sporta centra stadiona pārbūve”

   Šobrīd turpinās darbs pie Aglonas sporta centra stadiona pārbūves pirmās kārtas.

   Projekta pirmajā kārtā paredzēts:                                                              

1.Pārbūvēt futbola laukumu un skrejceļus.

2. Stadiona austrumu pusaplī ierīkot lodes grūšanas apli ar piezemēšanās sektoru un tāllēkšanas bedri ar skrejceliņu.

3. Stadiona rietumu pusaplī ierīkot marķētu šķēpa mešanas vietu.

4. Ieklāt sintētisko segumu futbola laukumam, skrejceļiem un pusapļiem. 

5. Ierīkot laukuma apgaismojumu.

 

   Uzsākot stadiona pārbūvi tika veikti sagatavošanas darbi – koku zāģēšana, celmu izraušana un transportēšana. Tālāk sekoja zemes darbi- augsnes norakšana, izvešana, zemes planēšana pēc dotajām augstuma atzīmēm un minerālgrunts ieklāšana.

 

    Futbola laukumam ir ierīkota drenāžas sistēma ūdens novadīšanai, kā arī veikti darbi stadiona un celiņa apgaismojuma ierīkošanai. Tagad notiek darbs pie pamatu sagatavošanas sintētiskā seguma ieklāšanai.

 

   Celtniecības darbus veic SIA Ošukalns

   Būvprojekta autors: AS Komunālprojekts

   Autoruzraudzība: AS Komunālprojekts

   Būvuzraudzība: SIA FirmaL4

   Projekta īstenošanas laiks: 16.05.2016.-03.10.2018.

 

   Projekts guva atbalstu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.2. rīcībā „Atbalsts kultūras, sporta, atpūtas un saturīga brīvā laika pakalpojumu attīstībai un lauku dzīves telpas pievilcības saglabāšanai”.

 

   Pirmās kārtas stadiona pārbūves kopējās izmaksas 376 175.01 EUR ar PVN.

 

   Lauku atbalsta dienesta piešķirtais publiskais finansējums 45 000.00 EUR, attiecināmās izmaksas 50 000,00 EUR bez PVN, projekta kopējās izmaksas 60 500.00 EUR (ar PVN), līdzfinansējums 5 000,00 EUR (10%), PVN – 10 500.00 EUR.

 

   2017. gada 16. janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informēja, ka pamatojoties uz likuma “Par pašvaldības budžetu 2017. gadam” Aglonas novada domei tika piešķirts finansējums 50 000,00 EUR (ar PVN) pašvaldības pasākumam “Aglonas Sporta centra stadiona pārbūve”.

 

   2017. gada 30. jūnijā domes sēdē tika pieņemts lēmums, projekta aktivitāšu realizēšanai, kārtot aizņēmumu Valsts kasē.

 

   Projekts tiek realizēts ar biedrības “Preiļu rajona partnerība” http://www.preilupartneriba.lv/, Lauku atbalsta dienesta http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/, Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas http://www.varam.gov.lv/ un Aglonas novada domes www.aglona.lv atbalstu.
 

Galeriju skatīt šeit:

 

Projekta vadītāja Vita Rivare, vita.rivare@aglona.lv, 29138911

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free