LEADER projektu 2. kārtas rezultāti.

     Līdz 29. maijam notika atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārta Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

    
     Projektu pieteikumus biedrībā “Preiļu rajona partnerība” varēja iesniegt 1.1. rīcībā “Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas”, pieejamā konkursa kopsumma 450 000.00 EUR.

    
     Tika saņemti 29 projektu iesniegumi uzņēmējdarbības attīstībai un uzsāķšanai,  pieprasītais publiskais finansējums ir 1 015 958.70 EUR. Lai atbalstītu visus projektus pietrūkst 565 958.66 EUR.

    
     Projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai pēc apstiprinātajiem kritērijiem vērtēja vērtēšanas komisija.VRG padome 27. jūnijā apstiprināja vērtēšanas komisijas  rezultātus.

    
    Preiļu rajona partnerība ir gandarīta par uzņēmēju lielo interesi šajā konkursā, saku paldies par ieguldīto darbu, labajām projektu idejām, kvalitatīvajiem projektu pieteikumiem un novēlu veiksmi projektu  īstenošanā!


Iesniegto projektu pieteikumu kopsavilkums

 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free